วางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

{jcomments on}

คณะตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ส่วนภูมิภาค เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ