บุคลากร มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมสำนักหอสมุด

{jcomments on}

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุด ได้ต้อนรับบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณสุจิตรา ยอดเสน่หา, คุณธวัชชัย เรืองฉาย และคุณธวัชชัย มัทนัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานต่างๆ ในห้องสมุด โดยมีผู้บริหารสำนักหอสมุดให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป