บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี

           สำนักหอสมุดให้บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • เฉพาะสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ยืมหนังสือได้ทุกประเภท ตามสิทธิของสมาชิก
  • ปิดรับคำขอยืม เวลา 9.00 น. และส่งหนังสือทุกวันจันทร์ – ศุกร์
  • ส่งหนังสือทางไปรษณีย์

          ส่งคำขอยืมได้ที่ https://cmu.to/xRXRg