ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัย โดยสำนักพิมพ์ IEEE

             สำนักพิมพ์ IEEE จัดการอบรมเพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัยในช่วงการหยุดโควิด-19 (Online Webinars) (IEEE Xplore & Beyond in 7 weeks: Helping your study and research during the COVID-19 Pandemic) ผ่านเว็บ Webex ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ ได้ทุกวันอังคาร เวลา 10.00 น. หรือวันพุธ เวลา 12.00 น. ในหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 28 หรือ 29 เมษายน 2563) หัวข้อ: Insider tips about IEEE Xplore Digital Library

สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 5 หรือ 6 พฤษภาคม 2563) หัวข้อ: Research like a pro: Advanced search & Beyond

สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 12 หรือ 13 พฤษภาคม 2563) หัวข้อ: IEEE New Resources & Services: Code, Dataset, API, App, etc,

สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 19 หรือ 20 พฤษภาคม 2563) หัวข้อ: Getting your paper ready: technical writing 101

สัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 26 หรือ 27 พฤษภาคม 2563) หัวข้อ: Publishing with IEEE: Submission & Peer Review

สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 2 หรือ 6 มิถุนายน 2563) หัวข้อ: IEEE Standards: An introduction

สัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 9 หรือ 10 มิถุนายน 2563) หัวข้อ: Career development with IEEE

             ประสงค์เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านเว็บของ session ในวันอังคาร ลงทะเบียนที่ https://tinyurl.com/IEEETuesday ในวันพุธ ลงทะเบียนที่ https://tinyurl.com/IEEEWednesday 
             ผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมเข้าไปทดสอบก่อนการเข้าร่วมฟังการบรรยาย ได้ที่ https://www.webex.com/test-meeting.html