เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคนิคการสืบค้นและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์

             สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคนิคการสืบค้นและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์" วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom 
             โอกาสนี้ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนร่วมฝึกอบรมได้ฟรี ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ https://cmu.to/tp552021 สอบถามเพิ่มเติม งานส่งเสริมการเรียนรู้ โทร. 0 5394 4553