เชิญใช้งานฐานข้อมูล Open Access แหล่งรวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

            ฐานข้อมูล Open Access แหล่งรวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการบทความในรูปแบบ HTML และไฟล์ PDF เปิดให้เข้าถึงได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
แนะนำฐานข้อมูลประเภท Open Access ดังนี้

            1. ฐานข้อมูล DOAJ เข้าใช้ที่ https://doaj.org
            2. ฐานข้อมูล MDPI เข้าใช้ที่ https://www.mdpi.com
            3. ฐานข้อมูล Open Access Journals เข้าใช้ที่ http://openaccessjournals.com
            4. ฐานข้อมูล Elsevier Open Access Journals เข้าใช้ที่ http://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals