ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความในวารสารและหนังสือทางวิชาการ โดยสำนักพิมพ์ Cambridge University Press

             สำนักพิมพ์ Cambridge University Press จัดการอบรมเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความในวารสารและหนังสือทางวิชาการ ผ่าน webinars เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563  อ่านรายละเอียด  เข้าสู่ การลงทะเบียน