สำนักหอสมุดงดรับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (ที่ใช้แล้ว)

           สำนักหอสมุดงดรับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (ที่ใช้แล้ว) ทุกประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค