ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลในกิจกรรม กด Add Friend LINE@cmulibrary

             ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลในกิจกรรม "กด Add Friend LINE@cmulibrary" สามารถติดต่อรับของรางวัล โดยยืนยันตัวตนแสดงหน้าจอที่ Add Friend LINE พร้อม ID Line ตนเอง ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564