แจ้งการทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อาคารสำนักหอสมุด

            แจ้งการทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อาคารสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2563 ดังนี้

  • ทดสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

โดยการเปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้นใต้ดิน - ชั้นที่ 4 และภายนอกอาคาร ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ดำเนินการวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น.

  • ทดสอบระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้

โดยการปิดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าตู้ เพื่อทดสอบว่า แบตเตอรี่สำรองสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง
ดำเนินการวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น.

  • ทดสอบระบบเหตุเพลิงไหม้

โดยการให้สัญญานแสงและเสียงทำงานเป็นเวลา 15 นาที
ดำเนินการวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ถึง 8.45 น.