ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 16

            ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 16 งานสัปดาห์หนังสือทางการแพทย์และหนังสือทั่วไป ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 - 19.00 น. ณ บริเวณชั้น 1, 2 อาคารเรียนรวม และบน Skywalk คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            กิจกรรมประกอบด้วย การจำหน่ายตำราทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ หนังสือทั่วไปและสื่อเพื่อการศึกษา เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ การบรรยายที่น่าสนใจ และกิจกรรมเวิร์คช็อป
            ติดตามข่าวสารได้ที่ https://w1.med.cmu.ac.th/library/bookdays/