สำนักหอสมุดขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 /2563

           สำนักหอสมุดขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบ Final ถึงห้าทุ่มครึ่ง

  • วันจันทร์ - ศุกร์

วันที่ 19 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 - 23.30 น.
วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 - 21.00 น.

  • วันเสาร์ - อาทิตย์

วันที่ 19 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น