ฐานข้อมูล SciFinder เพิ่มศักยภาพเป็น SciFinder-n ครอบคลุมข้อมูลทางเคมี

            ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้ฐานข้อมูล SciFinder-n (ฐานข้อมูลเดิม SciFinderซึ่งครอบคลุมข้อมูลทางเคมี ได้แก่ สารเคมี ปฏิกิริยาทางเคมี รายการอ้างอิงจากวารสารวิชาการและเอกสารสิทธิบัตรจากทั่วโลกในสาขาเคมี ชีวเคมี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

            การเข้าใช้งาน ดังนี้

  • สำหรับผู้ใช้งานเดิมฐานข้อมูล SciFinder ใช้ Username และ Password เดิมในการ Login เข้าใช้ SciFinder-n ได้ 
  • สำหรับการโอนย้ายข้อมูลแนะนำให้ผู้ใช้ save answer และ alert ที่ Bookmark icon เพื่อโอนย้ายข้อมูล
  • สำหรับผู้ใช้งานใหม่ เข้าไปสมัครสมาชิกได้จากคู่มือการสมัครสมาชิก ได้ที่ https://www.cas.org/sites/default/files/documents/SciFinder-User-Registration.pdf

           ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล SciFinder-n ได้ที่ https://scifinder-n.cas.org. ศึกษาคู่มือการใช้งานฐานข้อมูล ได้ที่ https://cmu.to/mInGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th