สำนักหอสมุด​ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ​ ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564

            สำนักหอสมุด​ ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ​ ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป​ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง​ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19