ขอเชิญร่วมการอบรม Endnote และ Journal Citation Report โดย A Clarivate Analytics Company

             A Clarivate Analytics Company จัดการอบรม Endnote และ Journal Citation Report ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมตามวันและเวลา ดังนี้

  • วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. หัวข้อ Using Endnote like a Pro ( Advanced Class) ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2KVDmXv
  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. หัวข้อ Publish & flourish. Using Journal Citation Reports to publish in high impact journals ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2YxgjtV
  • วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. หัวข้อ What makes Journal Citation Reports unique ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/35ujynJ