ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม 30 Minute with Dentistry Library Class ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

             ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม 30 Minute with Dentistry Library Class ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

  • Online Training ผ่านโปรแกรม Zoom
  • Classroom training ณ ห้องสมุด ชั้น 5 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์

             ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/B4GLL8GYzryvf7dR7  หรือนัดหมายนอกตารางได้ที่ m.me/dentlibrarycmu
หรือ Line Official: DentLib CMU https://lin.ee/mTxCpzF

หมายเหตุ: ห้องสมุดขอสงวนลิขสิทธิ์เฉพาะ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่