สำนักหอสมุดปิดให้บริการ วันที่ 9 เมษายน 2564

             สำนักหอสมุดปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคและเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19