ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรม Online Library Class เดือนพฤษภาคม 2563

             ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Online Library Class ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3c4C2xj  โทร. 0 5394 4327-8 
Line ID: @nlp8085g หรือ email: pharlibcmu4328@gmail.com