ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Dentistry Library Class เดือนพฤษภาคม 2563

             ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Dentistry Library Class ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/UPnKK
             หากไม่สามารถเข้าร่วมตามวัน และเวลาที่กำหนดได้ สามารถนัดหมายเวลาที่สะดวกผ่านทาง m.me/dentlibrarycmu หรือทาง Line Official ID : @355mgpgo  https://lin.ee/mTxCpzF