สำนักหอสมุดเปิดให้บริการถึง 5 ทุ่มครึ่ง ระหว่างวันที่ 8 - 25 มีนาคม 2564

             สำนักหอสมุดเปิดให้บริการถึง 5 ทุ่มครึ่ง เริ่ม 8 - 25 มีนาคม 2564

  • วันจันทร์ - ศุกร์     เวลา 8.00 - 23.30 น.
  • วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 - 18.00 น