Turnitin พร้อมให้บริการ เริ่ม 9 มีนาคม 2564

            Turnitin พร้อมให้บริการ เริ่ม 9 มีนาคม 2564 เพียงยืนยันตัวตนด้วย CMU Account เพื่อขอรับสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน เข้าใช้งานได้ที่ https://services.library.cmu.ac.th/turnitin สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
             สอบถามเพิ่มเติม งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ 
โทร. 0 5394 4553 e-mail: cmulibref@cmu.ac.th