ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 5 - 16 เมษายน 2564

            ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 - 16 เมษายน 2564 เนื่องจากจะดำเนินการสำรวจหนังสือในห้องสมุด