สำนักหอสมุดให้บริการ Double A Fast Print

            สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Double A Fast Print ให้บริการในทุกชั้น  "ตอบโจทย์วัยรุ่นยุค 4.0 สะดวกรวดเร็ว พรินต์งานได้ทุกที่ ทุกเวลา"