เชิญเข้าร่วมการอบรม How to plan your researcher career เพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัย

              สำนักหอสมุดเชิญเข้าร่วมการอบรม "How to plan your researcher career" เพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัย จัดโดย สำนักพิมพ์ IET ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 การบรรยายแบบออนไลน์
              ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่ http://bit.ly/IETResearchCareer