ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม 30 Minute with Dentistry Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563

            ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม 30 Minute with Dentistry Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563
- รูปแบบ 
Online Training ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom โดยจะจัดส่งลิงค์ห้องประชุม Zoom เพื่อเข้าร่วมอบรมผ่านทาง e-mail ที่ผู้ใช้ลงทะเบียน
- รูปแบบ Classroom training ณ ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/chMuWrkwRr8jM6Ac7 หรือนัดหมายนอกตารางได้ที่ m.me/dentlibrarycmu หรือทาง Line Official: DentLib CMU ได้ที่ https://lin.ee/mTxCpzF

หมายเหตุ: สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น