ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการฝึกอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนเมษายน 2564

             ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการฝึกอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนเมษายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom ดังนี้
            1. การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 20 (เวอร์ชั่นล่าสุด)
                รอบที่ 1 วันพุธที่ 14 เม.ย. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. (Holiday Class)
                รอบที่ 2 วันพุธที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
                ** เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นใหม่ สามารถตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่รองรับเวอร์ชั่นใหม่นี้ได้ที่ https://endnote.com/product-details/compatibility

             2. แนะนำการติดตั้ง CMU VPN วันพุธที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

              ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ https://forms.gle/fQDu5ev1stBnvtQZ8 หรือนัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5394 8030