ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย “Chile…Infinite Latitudes”

ประกาศผล Top reader of the year

ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนำร่องงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 17 หัวข้อ ให้หัวใจ ให้ความรัก ให้หนังสือ : Give Your Heart, Give Your Love, Give Some Precious Books

การบรรยายพิเศษเรื่อง The Integrity of Research และ The Academic Ranking

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ Functional Competency : Specific Competency

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งนักปฏิบัติงาน

บุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุดในวันที่ 22 ตุลาคม 2553

IGpublishing ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 17

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ประกาศผล "รายชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์/ร้านค้า ที่ได้รับการจัดสรรบูธเพื่อเข้าร่วมงาน CMU Book Fair 17th"

กำหนดการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 17

สำนักหอสมุดจัดงานมุทิตาจิตบุคคลผู้เกษียณ และ ผู้เกษียณก่อนกำหนด

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เปิดบริการล่วงเวลา

การปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2553

งานบริการสารนิเทศจัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูล

การอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลทางการแพทย์

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาเปิดบริการ

Pages