ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 18

กิจกรรมดูหนังฟังเพลง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านสารสนเทศและการสืบค้น

สำนักหอสมุด เปิดให้บริการห้องศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์

เชิญร่วมงานพิธีเปิดห้องศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์

ประกาศผล "รายชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์/ร้านค้า ที่ได้รับการจัดสรรบูธเพื่อเข้าร่วมงาน CMU Book Fair 18th"

กิจกรรมดูหนังฟังเพลง ประจำเดือนตุลาคม 2554

สำนักหอสมุดขยายการเปิดบริการล่วงเวลา

สิทธิพิเศษ สำหรับการจองบูธหนังสืองาน CMU Book Fair ครั้งที่ 18

ขอเชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านบริหารธุรกิจ Business Source Complete ที่ได้รับความนิยม

เปิดจองบูธหนังสืองาน CMU Book Fair ครั้งที่ 18

บริการฐานข้อมูลทดลองใช้ (Free Trial Databases)

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา 1 ก.ย. - 16 ต.ค. 2554

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดลองใช้ฐานข้อมูล ProQuest Research Library ครอบคลุมสหสาขาวิชา

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา 3 ก.ย. - 25 ก.ย. 2554

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา 1 ก.ย. - 14 ต.ค. 2554

กิจกรรมดูหนังฟังเพลง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ เปิดให้บริการล่วงเวลา 27 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2554

เชิญร่วมกิจกรรม Play and Learn @ Human Library

เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Springer Journal Archive และ E-book Yr.2005-2010

Pages