ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์จัดการอบรม Online Library Class ประจำเดือนมีนาคม 2564

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการบรรยายเรื่อง Lexicomp For Smart Pharmacist And Digital Healthcare: การใช้ฐานข้อมูล Lexicomp สำหรับการจัดการ/ การบริการทางด้านเภสัชกรรมและสุขภาพ

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Wiley E-textbook ตำราอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Wiley

กิจกรรม Add LINE@cmulibrary ลุ้นรับรางวัล

สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2564

CMUL Book Recommendations บริการเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อนำเข้าห้องสมุดกลาง

สำนักหอสมุดเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2564

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม Online Training AMS Library Class ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Thomson Reuters Westlaw ทางด้านกฎหมาย

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการตามปกติ

ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือสมาชิกห้องสมุด ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม live เกี่ยวกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ล้านนา

ห้องสมุดปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ปิดให้บริการล่วงเวลาวันเสาร์-วันอาทิตย์

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จัดการอบรม Online Library Class ประจำเดือนมกราคม 2564

ประกาศสำนักหอสมุด เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการบริการห้องสมุดและการปฏิบัติงานของบุคลากรจากที่พักอาศัย (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1)

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการอบรม 50 Minute Training @Agro-Industry Library ประจำเดือนมกราคม 2564

สำนักหอสมุดจำกัดผู้เข้าใช้บริการ 350 ที่นั่ง/วัน ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Pages