สำนักหอสมุดทำความสะอาดอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

             สำนักหอสมุดได้ดำเนินการทำความสะอาดอาคารเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่ให้บริการ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้ บีนแบ็ก บันได ราวจับ ลิฟท์ ให้สะอาด ปลอดเชื้อ ภายในและภายนอกอาคารสำนักหอสมุด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ภายในพื้นที่ห้องสมุด ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน พ.ศ. 2564