สำนักหอสมุดให้บริการ Book Delivery บริการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์

             สำนักหอสมุดให้บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือด้วยบริการของไปรษณีย์ไทย ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการส่งคำขอยืมหนังสือผ่านช่องทาง https://cmu.to/xRXRg ปิดรอบรับคำขอยืม เวลา 9.00 น. และส่งหนังสือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  โดยให้บริการสำหรับสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา โดยที่สมาชิกห้องสมุดไม่ต้องมายืมหนังสือด้วยตนเอง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป