Clipping News ปี พ.ศ. 2558

การตัดข่าวและประมวลผลข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการประเมินผลข่าวจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสื่อมวลชนอื่นๆ 

ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ Clipping News ปี พ.ศ. 2558

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม  2557 – 4 มกราคม 2558
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book fair ครั้งที่ 21
พิธิเปิดนิทรรศการ การสาธิตการทำเครื่องเขินและการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เครื่องเขินล้านนา มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสารสนเทศดิจิทัล”

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 5 - 11 มกราคม 2558
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CMU Book fair ครั้งที่ 21

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 วันที่ 12 - 18 มกราคม 2558
เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100MHz. หัวข้อ งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book fair ครั้งที่ 21

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2558
งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book fair ครั้งที่ 21

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 วันที่ 26 มกราคม  - 1 กุมภาพันธ์ 2558
งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book fair ครั้งที่ 21

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 วันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2558
อบรมการตรวจสอบการคัดลอกหรือทำซ้ำผลงานวิชาการแบบออนไลน์
- อบรม Research Databases for Research Paper
- ขอเชิญชวนบุคลากร มช. ทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2558
อบรมการตรวจสอบการคัดเลือก หรือทำซ้ำผลงานวิชาการ แบบออนไลน์
- ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความเรื่อง “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558
สำนักหอสมุดคว้า 3 รางวัล ประชุมวิชการระดับชาติ PULINET

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2558
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 14 วันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2558
เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชมมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และการเสวนาทางวิชาการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 16 วันที่ 13 - 19 เมษายน 2558
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชมมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และการเสวนาทางวิชาการ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 18 วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558
ใกล้สอบแล้ว มาอ่านหนังสือในห้องสมุดกันดีกว่า

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2558
ประกาศสำนักหอสมุดเปิดบริการระหว่างปิดภาคการศึกษา
- งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มช. ของเชิญชวนร่วมกิจกรรม “สืบสานศิลปะงานใบตอง : สวยดอกล้านนา”
- ประกาศเปลี่ยนแปลงการให้บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2558
ประกาศเปลี่ยนแปลงการให้บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2558
ปิดเทอมนี้ยืมนาน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2558
ปิดเทอมนี้ยืมนาน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 24 วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2558
ปิดเทอมนี้ยืมนาน

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 26 วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2558
ปิดเทอมนี้ยืมนาน
บรรยาย “เจาะลึก CMU Scholarly Research Report สู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวิจัย”

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2558
บรรยายธรรมะ “ทำงานอย่างไร? ให้มีความสุข”
- สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ปันรัก ปันอ่าน ปันสุข ด้วยหนังสืออักษรเบรลล์

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 32 วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2558
เชิญร่วมกิจกรรม Library Wow! (Without Walls)

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 33 วันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2558
สำนักหอสมุดอบรมโปรแกรมส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ
- เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Global e-Journal Library (GeJL)

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 33 วันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
- ศูนย์สนเทศภาคเหนือเชิญชวนคุณร่วมติดตามข่าวสารเกร็ดความรู้เกี่ยวกับล้านนาและกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 36 วันที่ 31 สิงหาคม 6 กันยายน 2558
สำนักหอสมุด เชิญฟังบรรยาย “ท่องเที่ยวไปในอาเซียน”

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 วันที่ 7 - 13 กันยายน 2558
CMU Book Fair ครั้งที่ 22
- ศูนย์สนเทศภาคเหนือเชิญชวนคุณร่วมติดตามข่าวสารเกร็ดความรู้เกี่ยวกับล้านนาและกิจกรรมที่น่าสนใจ
- สำนักหอสมุด ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลเคมี Reaxys

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 38 วันที่ 14 - 20 กันยายน 2558
พิธีเปิด true Lab @ CMU สำนักหอสมุด

ข่าวจาก วีทีวี เคเบิลทีวี เชียงใหม่ และ HALLO CHIANGMAI Magazine
พิธีเปิด true Lab @ CMU สำนักหอสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 39 วันที่ 21 - 27 กันยายน 2558
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
- Medical Book Day ครั้งที่ 11

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 41 วันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2558
Medical Book Day ครั้งที่ 11
- ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CAB Abstract

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 42 วันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2558
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Access English โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 43 วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2558
อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
ขอเชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล CAB eBooks

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 44 วันที่ 26 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 2558
สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Indianjournals

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 45 วันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2558
เชิญชวนแข่งขันวงดนตรี CMU Book Fair Music Contest 2016
- ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ “แบบไหนดี แสตมป์ 720 ปี เมืองเชียงใหม่

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 47 วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
- เสวนา “แบบไหนดี แสตมป์ 720 ปี เมืองเชียงใหม่

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 48 วันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2558
แอพพลิเคชั่นสำนักหอสมุด

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 51 วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2558
KM Day ครั้งที่ 9

ข่าวตัดจากข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 52 วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2558
สำนักหอสมุดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 22